Varisco Pumput

Varisco S.p.A valmistaa ja myy pumppuja mm. teollisuudelle, rakentamiseen, palontorjuntaan ja katastrofitilanteisiin.

Yhtiön taival alkoi vuonna 1932 itsenäisenä yrityksenä, ja pumppujen valmistus aloitettiin vuonna 1948. Tänä päivänä Varisco tunnetaan kaikkialla maailmassa korkealaatuisista pumpuistaan.

Yhtiön menestys kilpailluilla markkinoilla perustuu tiimityöskentelyyn sekä talon sisällä että talon ulkopuolisten tahojen kanssa. Tärkeässä osassa on myös innovaatiot, jotka auttavat ennakoimaan jatkuvasti kehittyvien markkinoiden muuttuvat tarpeet sekä kykyyn tuottaa palveluja, mm. auttaa asiakkaita oikean pumpun valinnassa ja pumppujen asennuksessa.

Henkilökunta on yhtiön tärkein resurssi. Variscon luotettava henkilökunta toivottaa uudet, innokkaat ja ammattitaitoiset työntekijät tervetulleiksi taloon. Yhtiö on kansainvälinen ja kiinnittää erittäin paljon huomiota henkilöstönsä ammatti- ja kielitaitoon, sillä ne kuuluvat yhtiössä oleellisena osana laadunvalvontajärjestelmään.

Innovaatiot eivät synny ainoastaan loistavista ideoista; tarvitaan myös laboratorio- ja kenttätestejä tuotteiden kehittämiseksi. Variscolla on ainutlaatuinen tutkimus- ja kehittämiskeskus, mikä takaa sille johtavan aseman omalla alallaan.