Höyryturbiinit

Sondex Tapiro Oy Ab oedustaa M + M Turbinen-Technik GmbH:n höyryturbiineja. M + M Turbinen-Technik on saksalainen höyryturbiinivalmistaja joka valmistaa yksi- ja monivaiheisia höyryturbiineja (turbogeneraattoreita) kokoluokassa 0,5..20 MW jotka suunnitellaan, mitoitetaan ja valmistetaan asiakkaan vaatimusten ja tarpeiden mukaan (Customised Steam Turbines).

M + M Turbinen-Technik GmbH:n valmistamat höyryturbiinit ovat impulssityyppisiä joko vastapaine- tai lauhdehöyryturbiineja.

Vastapaineturbiini – Prosessihöyryn tarkkaa säätöä

Vastapaineturbiineita otetaan yrityksissä käyttöön kiihtyvällä tahdilla prosessihöyryn tuottamiseen. Prosessihöyryn lisäksi turbiinin tuottama sähkövoima voidaan hyödyntää tehokkaasti. Tämän tyypin turbiinille ominaista on lämpötilaohjattu käyttö, jossa turbiineja käytetään yhdistettyyn prosessiin riippuen höyryn tarpeesta.

Lauhdeturbiini – Optimoitua sähköntuotantoa M+M-turbiineilla

Lauhdeturbiinia käytetään pääasiassa sähköntuotantoon. Suunnittelukonsepti edellyttää suurta joustavuutta ulkopuolisen höyryn liitännöille lauhteen esilämmitykseen ja kaasunpoistoon. Tämä on myös lämpötilaohjattu käyttötila.
M+M lauhdeturbiinit erottuvat korkean hyötysuhteensa, käytettävyyden ja alhaisten ylläpitokustannustensa ansiosta, ja ovat siksi erittäin taloudellisia. Hyötysuhteen kasvattamiseksi suunnittelemme turbiinit useassa vaiheessa ja optimoimme lauhteen paineen mukauttamisen ympäristöön tapauskohtaisesti.

M + M Turbinen-Technik toimittaa koko turbiinipaketin, koostuen turbiinista, vaihteesta, generaattorista ja integroidusta öljyjärjestelmästä valmiiksi asennettuna omalle alustalle sekä turbiinin PC-pohjaisen ohjaus- ja valvontajärjestelmän. Lisäksi he tarvittaessa toimittavat myös lauhduttimen (KL-siirrin) ja turbiininlauhduttimen välisen väliputken. He voivat suorittaa myös turbiinipaketin asennuksen (valmiille perustalle) ja käyttöönoton. M + M höyryturbiinit soveltuvat mitä mainioimmin sähkön ja kaukolämmön tuotantoon ns. pien- ja/tai biovoimalaitoksissa.

Tekniset arvot ja tietoja:
– 0,5 – 20 MW, täsmällisesti asiakkaan tarpeisiin mitoitettu
– Tulopaine maksimi 90 bar
– Käyttölämpötila 500°C asti
– Tarvittaessa yksi tai useampi säädetty väliotto ja säätämätön väliotto
– Lauhdeturbiini, 0,01 bar asti
– Vastapaineturbiini, vastapaine aina 25 bar asti
– Integroitu tai erillinen öljyjärjestelmä
– Oma PC-pohjanen turbiinin ohjaus- ja valvontajärjestelmä

Höyryturbiinit kaukolämpökäyttöön – Kaukolämmön joustava hyödyntäminen monivaiheisella lauhtumisella

Kaukolämpöturbiinien höyry lauhdutetaan lauhduttimessa (KL-siirrin) turbiinin jälkeen. Tällöin turbiinilta vaaditaan laajaa toiminta-aluetta sekä lämpökapasiteetiltaan että KL-verkkopuolen käyttölämpö- tiloiltaan. Turbiineita käytetään kaukolämpökäytössä, sekä tyhjiöajossa (alhainen lämpötila KL-verkossa) että paineessa (korkea KL-verkon lämpötila). M+M on kehittänyt suunnittelukonseptin jossa energian-tuotanto tehostuu huomattavasti käyttämällä monivaiheista lauhdutinta (KL-siirrin).

Schematic Diagram

Höyryturbiinit väliotolla

Täydellinen prosessi-integraatio joustavuuden ja useamman säädettävän välioton avulla

M+M turbiinit voidaan varustaa höyryn väliotoilla, höyryprosessin optimaalisen sovittamiseen. Tästä syystä teemme eroa säätämättömän (valetavan) välioton ja säädetyn välioton välillä. Höyryväliotot mahdollistavat höyryturbiinin optimaalisen integraation teidän kokonaisprosessiin.

Väliotto on taloudellinen ratkaisu apuhöyrymäärän tuottamiseen tai pienen prosessihöyrymäärän tuottamiseen. Parannamme säätämättömän välioton käyttäytymisen osakuormalla kun varustamme turbiinin useammalla väliottopisteellä jotka levitetään sopivaksi osakuorman suhteen.

Jos välioton säädettävyydelle tai kuorman vaihteluille, asetetaan suuria vaatimuksia, voidaan turbiini varustaa yhdellä tai useammalla säädetyllä väliotolla.
Väliotot ovat integroitu turbiiniin ja voivat usein miten vapaasti yhdistää eri turbiinivariantteihin (vastapaine- tai lauhdeturbiiniin). Voimme tarvittaessa myös toimitta yhden tai useamman säätämättömän tai säädetyn välioton jatkuvaan käyttöön.

Schematic diagram

Höyryturbiinit induktiolla

Olemassa olevan höyryverkon eri painetasoisten ylijäämähöyryn optimaalinen induktio takaisin höyryturbiiniin.
Mikäli höyrymääriä on saatavilla eri painetasoilla, voidaan M+M:n turbiini varustaa höyryn induktioyhteillä.
Tässä tapauksessa turbiinihöyry syötetään turbiinin keskivaiheeseen. Tyypilliset sovellukset ovat hukkalämmön talteenotto ja turbiinit jotka voivat muuttaa tuotantoprosessin ylijäämähöyryn sähköksi.

Höyryinduktioyhteet ovat integroitu turbiiniin, joko kuristussäätönä tai ohjausventtiiliryhmä säätönä.
Tarvittaessa voimme tehdä induktioiden yhdistelmiä, säätämättömillä väliotolla ja säädetyillä väliotoilla.

Schematic diagram