POWER TO X, PUHTAANVEDYN TUOTANTO

Vedyn tuotanto 1,5 MW:n vety-yksiköllä jossa on Sondexin valmistavat lämmönsiirtimet on päässyt käyntiin biokaasulaitoksessa Tanskassa.

 

1,5 MW:n vety-yksikköön tarvittavan lämmönsiirrinelektrolysaattorin suunnittelu, kehitys ja asennus vaatii vahvan työryhmän, paljon tahdonvoimaa ja kärsivällisyyttä. Mutta nyt se on saatu käyntiin ja tuottamaan vetyä Tanskassa lähellä sijaitsevassa biokaasulaitoksessa.

Elektrolysaattorin tuottamaa vetyä käytetään biokaasuprosessista yli jäävän hiilidioksidin kanssa biometaanituotannon raaka-aineena. Elektrolysaattorin loppukäyttäjän, Nature Energyn mukaan sen avulla biokaasutuotannon tehokkuus saadaan nostettua noin 60 prosentista yli 95 prosenttiin.

 

” Vihreää vetyä pidetään tärkeänä teknologiana niin suoraan polttoaineena, jolloin vety on itse x, kuin myös epäsuoraan Power-to-X:ssä, eli tässä tapauksessa, jolloin biometaani on x. Toimitamme vielä viisi yksikköä lisää vuoden loppuun mennessä ja seuraamme markkinoiden kasvua. Olen erittäin ylpeä tiimimme puolesta, kun saamme olla edistämässä tätä teollisuusprojektien merkkipaalua”, sanoo juotettujen ja hitsattujen lämmönsiirtimien tutkimus- ja kehityspäällikkö Helge Nielsen.

 

Vetyä on kaikkialla ympärillämme, mutta se on aina sitoutuneena yhdisteisiin. Vetyä tuotetaan erottamalla se kemiallisesti näistä yhdisteistä. Nykyään suurin osa vedystä tuotetaan höyryreformoinnilla. Tässä prosessissa maakaasu sekoittuu ja reagoi höyryn kanssa ja prosessissa syntyy paljon hiilidioksidipäästöjä. Vetyä voidaan tuottaa myös uusiutuvista lähteistä esimerkiksi elektrolyysillä käyttäen uusiutuvaa sähköä. Tällöin vetyä tuotetaan esimerkiksi aurinkopaneeleilla tai tuulivoiman avulla tuotetulla sähköllä, jolloin hiilidioksidipäästöjä ei synny.

 

Elektrolysaattorin suunnitteli ja valmisti tanskalainen Stiesdal. Stiesdal on omistautunut kehittämään tehokkaita ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi mukaan lukien Nature Energyn biokaasulaitokselle toimitettu HydroGen -elektrolysaattori.

 

”Haluamme toimittaa kustannustehokkaita elektrolysaattoreita, jotka tasoittavat tietä halvalle vihreälle vedylle keskeisenä tekijänä vihreän siirtymän tukemisessa. Vihreän vedyn potentiaali on valtava ja sen odotetaan olevan ratkaisevassa asemassa niin ammoniakin, fossiilivapaan teräksen kuin power-2-x -polttoaineiden tuotannossa yhdessä biogeenisen hiilidioksidin kanssa. EU:n alueella astui juuri voimaan sitova vaatimus, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä teollisuuteen tuotetusta vedystä 41 % tulee olla vihreää, joten olemme luottavaisia, että markkinat tulevat kasvamaan sen mukaan”.

 

Biometaania pidetään yhtenä tärkeimmistä tekijöistä maailman ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Nature Energyn biokaasulaitoksessa tuotettava biometaani on hiilineutraalia ja sitä on saatavilla polttoaineena paikallisilla huoltoasemilla ja sitä voidaan käyttää kaasuverkon välityksellä lämmityksessä.

 

”Tämän projektin seuraava luonnollinen askel on ottaa elektrolyysiprosessissa syntyvä hukkalämpö (n. 20 %) käyttöön lämmityksen tarpeisiin ja näin olla osaltaan viemässä lämmitystä kohti hiilineutraaliutta”, sanoo Nielsen.

 

Täysin uudenlaisen edistyneen lämmönsiirrinelektrolysaattorin kehitys ensimmäisistä ideoista valmiiksi tuotteeksi kesti hieman reilut kaksi vuotta.